Tổng hợp những kiến thức về luật bảo vệ môi trường

Bảng tin

H Store

Hỏi đáp

Hi Music

Luật bảo vệ môi trường

Chuyên mục này quản trị bởi: Admin

0

Bài viết

0

Câu hỏi

0

Câu trả lời

Luật bảo vệ môi trường là văn bản nháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể tham gia sử dụng hoặc tác động đến các yếu tố của môi trường . Dưới đây Hoigg sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn . Hãy cùng theo dõi Hoigg nhé.