Tổng hợp kiến thức về luật đấu thầu được cập nhất mới nhất

Bảng tin

H Store

Hỏi đáp

Hi Music

Luật đấu thầu

Chuyên mục này quản trị bởi: Admin

0

Bài viết

0

Câu hỏi

0

Câu trả lời

Luật đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch... Hãy cùng HoiGG tìm hiểu nhé