Tổng hợp kiến thức Vật lý 9 dễ hiểu

Bảng tin

H Store

Hỏi đáp

Hi Music

Vật lý 9

Chuyên mục này quản trị bởi: Admin

36

Bài viết

1

Câu hỏi

0

Câu trả lời

"Cùng với bộ môn Toán, Hóa thì Lý là môn thứ ba để xét điểm vào ban khoa học tự nhiên của khối THPT. Cùng lúc phải học và ôn tập cả 3 môn khá là căng thẳng. Đề góp phần giảm tải áp lực, giúp các em ôn tập môn Vật lý 9 chương trình cũ Hỏi GG sẽ cung cấp các tài liệu tổng hợp kiến thức, các bài giải bài tập, các cuốn sách soạn Vật lý mới nhất."

Bài viết mới nhất HoiGG

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 23 trang 63 64 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 23 trang 63 64 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 23. Từ phổ – Đường sức từ, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 23 trang 63 64 sgk Vật lí 9. Cùng HOIGG tìm hiểu nhé

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 21 trang 58 59 60 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 21 trang 58 59 60 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 21. Nam châm vĩnh cửu, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 21 trang 58 59 60 sgk Vật lí 9. Cùng HOIGG tìm hiểu nhé

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 24 trang 65 67 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 24 trang 65 67 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 24 trang 65 67 sgk Vật lí 9. Cùng HOIGG tìm hiểu nhé

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bài 28 trang 76 77 78 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bài 28 trang 76 77 78 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 28. Động cơ điện một chiều, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bài 28 trang 76 77 78 sgk Vật lí 9. Cùng HOIGG tìm hiểu bài nhé

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I2 trong định luật Jun-Lenxo sgk Vật lí 9

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I2 trong định luật Jun-Lenxo sgk Vật lí 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Jun – Len-xơ sgk Vật lí 9. Cùng HOIGG giải bài nhé