Bảng tin

H Store

Hỏi đáp

Hi Music

Quy định về thủ tục về xin thông tin tra cứu quy hoạch đất đai?

Ngô văn long

Ngô văn long

2022-07-29 12:33:57

5 ph

Trong thời kỳ phát triển kinh tế hiện nay; việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhà nước thực hiện quy hoạch sử dụng đất thông qua việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,… Tuy nhiên; người sử dụng đất khi có nhu cầu có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch. Vậy trình tự, thủ tục về xin thông tin tra cứu quy hoạch đất đai thực hiện thế nào? Dưới đây là nội dung về vấn đề trên của HOIGG!

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Luật xây dựng 2014
  • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch như thế nào?

Việc quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo các kỳ; mỗi kỳ là 10 năm. Nhà nước căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cùng các điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực để xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Tuy nhiên, người sử dụng đất có thể xin cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch, căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013: 

“4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Theo điều 43 Luật xây dựng 2014; có những hình thực cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng như sau: công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng; giải thích quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin bằng văn bản. Người sử dụng đất có thể lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu thông tin của mình. Cụ thể, việc xin cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện qua thủ tục xin thông tin quy hoạch như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch

Hồ sơ cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch gồm các văn bản sau:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;
  • Văn bản giải trình nội dung;
  • Sơ đồ vị trí và ban chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;
  • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch

Sau khi chuẩn bị hồ sơ; người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở quy hoạch và kiến trúc. Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ; cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người xin cung cấp thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người thực hiện thủ tục bổ sung.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi người sử dụng đất yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận; xử lý; và cung cấp các thông tin.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu; cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

thủ tục về xin thông tin tra cứu quy hoạch đất đai

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong diện quy hoạch

Đối với đất nằm trong diện quy hoạch; thì một số quyền của người sử dụng đất bị hạn chế. Cụ thể, theo khoản 2 điều 49 Luật đất đai 2013:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch đươc tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào quy định trên; thì khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền chuyển nhượng; tặng cho thừa kế… và bị hạn chế đối với việc xây dựng nhà ở mới; công trình; trồng cây lâu năm.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch gồm những gì?

Hồ sơ cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch gồm các văn bản sau:
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;
Văn bản giải trình nội dung;
Sơ đồ vị trí và ban chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;
Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ xin cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch ở đâu?

Sau khi chuẩn bị hồ sơ; người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở quy hoạch và kiến trúc. Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ; cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người xin cung cấp thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người thực hiện thủ tục bổ sung.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong diện quy hoạch có hạn chế gì không?

Khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền chuyển nhượng; tặng cho thừa kế… và bị hạn chế đối với việc xây dựng nhà ở mới; công trình; trồng cây lâu năm.

Liên hệ HOIGG

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của HOIGG về vấn đề:

Trình tự, thủ tục về xin thông tin tra cứu quy hoạch đất đai?

Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Để biết thêm thông tin chi tiết; và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của HOIGG hãy liên hệ PHONE

Xem thêm: Tra cứu thông tin đất đai và giá áp dụng để tính lệ phí trước bạ

Ngô văn long

Ngô văn long

2022-07-29 12:33:57

Bạn ơi bạn thấy bài này thế nào?

Cùng tác giả